Zarząd główny Informacje Ważne adresy Oddziały PTN Sekcje PTN Historia PTN Artykuły Linki Pożegnania
 
 SIEDZIBA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Klinika Neurologii Wieku Podeszłego ŚAM
40-752, Katowice, u. Medyków 14
tel.(32) 789-46-01, fax. (32) 204-61-64
e-mail: opala@slam.katowice.pl
 

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTN
prof. dr hab. med. Grzegorz Opala
Kierownik Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego ŚAM
40-752, Katowice, u. Medyków 14
tel.(32) 789-46-01, fax. (32) 204-61-64
e-mail: opala@slam.katowice.pl
 

HONOROWY PREZES PTN
prof. dr hab. med. Irena Hausmanowa-Petrusewicz
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
02-106 Warszawa ul. Pawińskiego 5
tel./fax. (0- 22) 658 45 01
e-mail: neurmyol@cmdik.pan.pl
www.cmdik.pan.pl
 

PREZES POPRZEDNIEJ KADENCJI
prof. dr hab. med. Zbigniew Stelmasiak
Kierownik Kliniki Neurologii AM w Lublinie
20-954 Lublin ul. Jaczewskiego 8
tel. (0-81) 74-25-420 fax. (0-81)74-755-72
e-mail: neurolog@asklepios.am.lublin.pl
 

PREZES ELEKT
prof. dr hab. med. Krzysztof Selmaj
Kierownik Kliniki Neurologii UM w Łodzi
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
tel. 042 677 66 76, fax. 042 678 68 33
e-mail: test@afaza.am.lodz.pl
 

WICEPREZES
prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Kierownik I Kliniki Neurologii IPiN
02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 1/9
(0-22) 824-27-25, fax.(0-22) 45-82-566
e-mail:ryglew@ipin.edu.pl
 

WICEPREZES
prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski
Kierownik Kliniki Neurologii AM we Wrocławiu
50-420, Wrocław, ul. Traugutta 116
Tel./fax. 342-49-19
e-mail: profrpo@neurol.am.wroc.pl
 

SEKRETARZ ORGANIZACYJNY
dr n. med. Stanisław Ochudło
Klinika Neurologii Wieku Podeszłego ŚAM
40-752, Katowice, ul. Medyków 14
tel.(32) 789-46-01, fax. (32) 204-61-64
e-mail: sochudlo@csk.katowice.pl
 

SEKRETARZ DS. ZAGRANICZNYCH
prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski
Kierownik Kliniki Neurologii AM w Poznaniu
60-355 Poznań ul. Przybyszewskiego 49
tel. (61) 86-91 535, fax.: (61) 86-91-696
e-mail: wkozubski@am.poznan.pl
 

SKARBNIK ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTN:
prof. dr hab. med. Krystyna Pierzchała
Kierownik I Kliniki Neurologii ŚAM
41-800 Zabrze ul. 3 maja 13/15
tel. (0-32) 271-09-75
e-mail: neurozab@slam.katowice.pl
 


CZŁONKOWIE ZG

prof. dr hab. med. Maria Barcikowska
Kierownik Kliniki Neurologii CSK ZZOZ Stołecznego Zarządu Służby Zdrowia MSWiA
Warszawa 02-507, ul. Wołoska 137
tel. (0-22) 602 14 20, fax. 602 14 30
e-mail: mariab@cmdik.pan.pl

prof. dr hab. med. Andrzej Bogucki
Ordynator Oddziału Neurologii WSS w Zgierzu,
Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Układu Pozapiramidowego II Katedry Neurologii UM w Łodzi,
95-100 Zgierz ul. Parzęczewska 35,
tel. (042) 7163955, fax. (042) 7163002
e-mail: asbogucki@poczta.onet.pl

prof. dr hab. med. Henryk Chmielewski
Klinika Neurologii i Neurorehabilitacji UM w Łodzi,
95-549, Łódź, ul. Żeromskiego 113,
tel 0-42-63-93-545

prof. dr hab. med. Anna Członkowska
Kierownik II Kliniki Neurologii IPiN,
02-957, Warszawa Al. Sobieskiego 1/9,
tel. (0-22)-842-76-83
e-mail: czlonkow@ipin.edu.pl

prof. dr hab. med. Wiesław Drozdowski
Kierownik Kliniki Neurologii AM w Białymstoku,
Białystok, 15-276, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A,
Telefon: (0-85) 74 68 326, Faks: (0-85) 74 68 608
e-mail: drozdowski@cksr.ac.bialystok.pl

prof. dr hab. med. Urszula Fiszer
Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii CMPK,
Warszawa, 00-416 ul. Czerniakowska 231,
tel. (0-22) 629-43-49 Fax. (22) 625-10-14
e-mail: kl.neurologii@szpital-orlowskiego.pl

prof. dr hab. med. Andrzej Friedman
Klinika Neurologii AM w Warszawie,
02-097,Warszawa, ul. Banacha 1,
tel. (0-22) 659-75-05, fax: (0-22) 668-85-12
e-mail: neurosek@amwaw.edu.pl

prof. dr hab. med. Jan Kochanowski
Kierownik Kliniki Neurologii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, Szpital Bielański,
01-809, Warszawa, ul. Cegłowska 80,
tel. (0-22) 83-46-105
e-mail: kochanowskijan@wp.pl

doc. dr hab. med. Potemkowski Andrzej
70-358 Szczecin, ul Pocztowa 41a
tel.: (091) 484 45 82
e-mail: andrzej.potemkowski@wp.pl

prof. dr hab. med. Danuta Ryglewicz
Dyrektor IPiN, Kierownik I Kliniki Neurologii, IPiN,
02-957 Warszawa. Al. Sobieskiego 1/9,
tel (022)842-27-25, fax. (022) 842-40-23
e-mail: ryglew@ipin.edu.pl

dr hab. med. Jarosław Sławek
Klinika i Katedra Neurochirurgii,
Oddział Neurochirurgii Czynnościowej i Chorób Układu Pozapiramidowego Akademii Medycznej w Gdańsku
80-211, Gdańsk, ul. Dębinki 7,
tel. (058) 349 23-30 (sekretariat)
e-mail: jarosławek@amg.gda.pl

 

PRZEWODNICZĄCY GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
prof. dr hab. med. Jerzy Kotowicz

Klinika Neurologiczna WIM
00-909 Warszawa ul. Szaserów 128
tel./fax. (0 22) 810-61-00
e-mail: kotowicz@wim.mil.pl
   

CZŁONKOWIE GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
dr n med. Stanisław Bańka

Ordynator Oddziału Neurologii Szpitala Wojskowego w Lublinie,
20-042, Lublin, Al. Racławickie 23,
tel. (81) 7183231, fax. (81) 71 83 277

dr n. med. Sławomir Budrewicz
Klinika Neurologii AM we Wrocławiu,
50-420, Wrocław, ul. Traugutta 116,
tel./fax. 342-49-19

dr n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk
Klinika Neurologii AM w Lublinie,
20-954, Lublin, ul. Jaczewskiego 8,
tel. (0-81) 74-25-420 fax. (0-81)74-755-72
e-mail: neurolog@asklepios.am.lublin.pl

prof. dr hab. med. Józef Opara
Ordynator Oddziału Rehabilitacji - Paraplegia I,
42-604 Tarnowskie Góry,"Repty" GCR, ul. Śniadeckiego 1.
tel./fax.: (0-32) 384-62-87
e-mail: jozefopara@wp.pl
 


PRZEWODNICZĄCY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
dr n. med. Tomasz Hasiec
Ordynator Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SK.
dr n. med. Andrzej Fidor
Klinika Neurologii AM w Lublinie
20-954 Lublin, ul. Jaczewskiego 8,
tel. (0-81) 74-25-420 fax. (0-81)74-755-72
e-mail: neurolog@asklepios.am.lublin.pl
 

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego
dr n. med. Aleksander Niewodniczy
Ordynator Oddziału Neurologii III Szpitala Miejskiego im Karola Jonschera w Łodzi,
93-113 Łódź, ul. Milionowa 14,
tel./fax. (0-42) 67 61 776
e-mail: alenie@mp.pl
 


REDAKTOR NACZELNY NEUROLOGII I NEUROCHIRURGII POLSKIEJ
prof. dr hab. med. Andrzej Szczudlik
Klinika Neurologii CM UJ,
ul. Botaniczna 3,31-503 Kraków
tel. +48 12 424 86 33, fax. +48 12 424 86 32
e-mail: neurologia@termedia.pl
 


REDAKTOR WITRYNY INTERNETOWEJ PTN www.neurologiapolska.pl
dr n. med. Aleksander Niewodniczy
Ordynator Oddziału Neurologii III Szpitala Miejskiego im Karola Jonschera w Łodzi
93-113, Łódź, ul. Milionowa 14,
tel./fax. (42) 67 61 776
e-mail: alenie@mp.pl
 


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI NAUKI
Prof. dr hab. med. Krzysztof Selma
Kierownik Kliniki Neurologii UM w Łodzi
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
tel. 042 677 66 76, faks 042 678 68 33
e-mail: test@afaza.am.lodz.pl
 


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO
Prof. dr hab. med. Urszula Fiszer
Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii CMPK
00-416,Warszawa, ul. Czerniakowska 231
tel. (0-22) 629-43-49 Fax. (22) 625-10-14
e-mail: kl.neurologii@szpital-orlowskiego.pl
 


KRAJOWY SPECJALISTA DS. NEUROLOGII
Prof. dr hab. med. Hubert Kwieciński
Kierownik Kliniki Neurologii AM w Warszawie
02-097,Warszawa, ul. Banacha 1a
tel.(0-22) 659-75-05
e-mail: hubert@amwaw.edu.pl

 

 

góra | główna

 
 
Nowości wydawnicze
Młodzi neurolodzy
Janssen Cilag
Nota prawna Redakcja Napisz do nas
Młodzi neurolodzy Nota prawna Redakcja Napisz do nas Janssen-Cilag Powrót do strony głównej