Zarząd główny Informacje Ważne adresy Oddziały PTN Sekcje PTN Historia PTN Artykuły Linki Pożegnania
 
 


ADRESY ODDZIAŁÓW TERENOWYCH PTN

w kadencji 2006-2008
 

1.

Oddział Białostocki PTN

 

Przewodniczący Zarządu: prof. dr hab. med. Wiesław Drozdowski
15-276, Białystok,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a,
(85) 74 68 326, fax (85) 74 68 608
e-mail: drozdowski@cksr.ac.bialystok.pl

2.

Oddział Dolnośląski PTN

 

Przewodniczący Zarządu: prof. dr hab. med. Ryszard Podemski
Klinika Neurologii AM we Wrocławiu
50-420 Wrocław, ul. Traugutta 118,
tel./fax (71) 342 49 19
e-mail: profrpo@wroc.am.pl

3.

Oddział Gdańsko-Elbląski PTN

 

Przewodnicząca Zarządu: dr n. med. Małgorzata Bilińska
Klinika Neurologii Dorosłych AM w Gdańsku
80-211, Gdańsk, ul. Dębinki 7,
tel. (58) 34 92 300 fax 34 92 320
e-mail: bilimal@wp.pl
e-mail Kliniki Neurologii: neuroamg@amg.gda.pl

4.

Oddział Kielecki PTN

 

Przewodnicząca Zarządu: dr n. med. Barbara Błaszczyk
Oddz. Neurologii WSZ w Kielcach,
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 47,
tel./fax. (0-41) 345 64 18

5.

Oddział Koszalińsko-Słupski PTN

 

Przewodniczący Zarządu: dr Jacek Balicki
Oddział Neurologii WSZ
76-200 Słupsk, ul. Kopernika 28,
tel.(59) 84 28 481 w. 321

6.

Oddział Krakowski PTN

 

Przewodnicząca Zarządu: dr n. med. Maria Kolasa
Oddział Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza
33-100, Tarnów ul. Lwowska 178 a
tel. (14) 63 15 800 lub cent. (14) 63 15 000, fax. (14) 63 15 261

7.

Oddział Kujawsko-Pomorski PTN

 

Przewodniczący Zarządu: prof. dr hab. med. Roman Mazur
Katedra i Klinika Neurologii AM w Bydgoszczy
85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskieiej-Curie 9
tel. (52) 585 47 40 fax. 952) 585 40 32

8.

Oddział Lubelski PTN

 

Przewodniczący Zarządu: prof. dr hab. med. Zbigniew Stelmasiak
Klinika Neurologii AM
20-090, Lublin, ul. Jaczewskiego 8,
tel (81) 74 25 420, Fax (81) 74 75 572
e-mail: neurolog@asklepios.am.lublin.pl

9.

Oddział Regionu Łódzkiego PTN

 

Przewodniczący Zarządu: dr med. Aleksander Niewodniczy
Oddz. Neurologii Szp. im dr K. Jonschera
93-113, Łódź, ul. Milionowa 14,
tel./fax (42) 67 61 776
e-mail Oddz. Neurologii: neurologia@jonscher.pl
e-mail: alenie@mp.pl
http://www.neurologiapolska.pl/olptn/

10.

Oddział Olsztyński PTN

 

Przewodniczący Zarządu: dr Andrzej Tutaj
Oddział Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18
tel/fax (89) 5386213, e-mail: tutajandrzej@poczta.onet.pl

11.

Oddział Opolski PTN

 

Przewodniczący Zarządu: dr Michał Glonek
45-255 Opole, ul. Wodociągowa 4
Oddział Neurologii
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego
tel. (77) 54 14 107 fax (77) 4556437
e-mail: mcglonek@wp.pl

12.

Oddział Rzeszowski PTN

 

Przewodnicząca Zarządu: dr Krystyna Rusin-Ziemiakowicz
35-310, Rzeszów ul. Lwowska 60
Oddział Neurologii Szpitala Wojewódzkiego nr 2
tel. (17) 86 64 502

13.

Oddział Śląski PTN

 

Przewodnicząca Zarządu: prof. dr hab. med. Krystyna Pierzchała
41-80 Zabrze ul. 3-go maja 13/15
Katedra i Klinika Neurologii ŚAM
Tel./fax (32) 271 09 75
e-mail: neurozab@slam.katowice.pl

14.

Oddział Szczeciński PTN

 

Przewodnicząca Zarządu: prof. dr hab. med. Krystyna Honczarenko
71-344, Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
Katedra i Klinika Neurologii PAM
Tel./fax (91) 4877111, e-mail: khonczar@r1.pam.szczecin.pl

15.

Oddział Warszawski PTN

 

Przewodnicząca Zarządu: prof. dr hab. med. Maria Barcikowska
Klinika Neurologii CSK ZZOZ Stołecznego Zarządu Służby Zdrowia MSWiA
02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137
tel(22) 602 14 20, fax (22) 602 14 30
e-mail: mariab@cmdik.pan.pl

16.

Oddział Wielkopolsko-Lubuski PTN

 

Przewodniczący Zarządu: dr hab. med. Sławomir Michalak
Klinika Neurologii AM w Poznaniu,
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
tel. (61) 869 15 65, (61) 869 15 35, fax. (61) 869 16 97
e-mail: slamic@yahoo.com

 

 

TERENOWE ODDZIAŁY PTN W LICZBACH

(Stan na dzień 31.06.2005)

 

1.

Śląski

364

2.

Warszawski

355

3.

Łódzki

292

5.

Wielkpolsko-Lubuski

233

6.

Gdańsko-Elbląski

222

4.

Lubelski

218

7.

Dolnośląski

192

8.

Krakowski

178

9.

Kujawko-Pomorski

162

10.

Rzeszowski

172

11.

Białostocki

142

12.

Szczeciński

71

16.

Olsztyński

69

15.

Koszalińsko-Słupski

59

14.

Opolski

55

13.

Kielecki

44

RAZEM:     

2.824

 

góra | główna

 
 
Nowości wydawnicze
Młodzi neurolodzy
Janssen Cilag
Nota prawna Redakcja Napisz do nas
Młodzi neurolodzy Nota prawna Redakcja Napisz do nas Janssen-Cilag Powrót do strony głównej